Tijdens de 1ste editie van nousventoux2020.nl dragen we gezondheid hoog in het vaandel. Iedereen die zich inschrijft voor nousventoux2020.nl, moet aan de organisatie een medisch verklaring bezorgen en wel vóór 15 mei 2020. Deze medische verklaring ‐getekend door een (sport)arts‐ is verplicht voor deelname aan het evenement op de Mont Ventoux.

Medische verklaring
Zonder medische verklaring = geen deelname op zaterdag 20 juni 2020.

De medische verklaring (van uw huisarts of sportarts) mag maximaal 4 maanden oud zijn bij aanvang van het evenement (20 juni 2020).